Så illa som rubriken säger är det inte riktigt, men det las faktiskt en resolution om vilken inriktning som EU skulle jobba angående könsstereotyper (vilket i arbetslivet kan vara viktigt att fundera över), och då kom ju förstås porren med i detta. Jag kan ju bara säga att jag funderar hur lägger man ner EU på bästa sätt? Jo, man kan ju ge bidrag till alla sydeuropeer som misskött ekonomin (nu är vi uppe i fem länder som inte kan det där med att ekonomi betyder hushållning med resurser och får ekonomiskt stödpaket), så löser sig nog snart galenskapen med EU (massor av länder med alldeles för olika sätt att handskas med regelverk, miljöfrågor, ekonomi, företagsamhet m.m.). Porren går nog trygg.